Digitaltryck

73A8353 header

Digitaltryck

Digitaltryck är en snabb och smidig tryckmetod som håller mycket hög kvalitet. Det är ett prisvärt alternativ: en något högre kostnad per enhet kompenseras av en kortare process och lägre startkostnad. Digitaltryck möjliggör personalisering i tryckprocessen, där din trycksak kan förses med kundspecifik information. Snabbheten skapar en flexibel process där du kan göra ändringar i sista minuten.

73A8399 1

Snabbt och flexibelt

Med digitaltryck kan vi hantera mindre upplagor på kortare tid. Det ger dig som kund möjligheten att trycka produkter som behöver komma ut snabbt till era återförsäljare, partners eller slutkunder. Kostnadsmässigt lönar sig ofta digitalt tryck trots att tryckkostnaden är något högre per enhet, tack vare en lägre startkostnad och kortare tryckprocess. Eftersom vi inte använder tryckplåtar när vi trycker digitalt kan du som kund göra ändringar ända in i slutfasen.

Personlig kommunikation

Digitalt tryck innebär minst lika hög kvalitet som offset. Metoden gör att vi kan efterbehandla och leverera snabbare än vid offset. Din trycksak kan även förses med kundspecifik information under tryckprocessen vid behov. Det möjliggör personligare kommunikation som kan öka svarsfrekvensen på dina utskick.

73A8383 2
73A8362 3

Varför digitaltryck?

  • Ekonomiskt fördelaktigt vid små till medelstora upplagor
  • Ett mycket bra och kvalitativt resultat
  • Flexibelt och snabbt
  • Det går att anpassa budskapet till mottagaren
  • Används för samma typ av produkter som vid offset men i betydligt mindre upplagor

Leave a comment