Hållbarhet & miljö

73A8000 header

Hållbarhet
i fokus

Grunden i vårt hållbarhetsarbete är att alla trycksaker produceras i Sverige under trygga förhållanden och på miljöcertifierat papper. Vårt mål är att minimera vår klimatpåverkan så mycket det går, med genomtänkta materialval, minskade transporter och effektiv logistik.

73A7944 croped

Hållbar frakt

När vi levererar dina trycksaker till dig eller dina kunder anlitar vi fraktföretag med ett välutvecklat hållbarhetsarbete, för att göra så miljöeffektiva leveranser som möjlighet.

Vi förändrar och förbättrar kontinuerligt vår tryckeriverksamhet och ser över våra logistiklösningar i alla led för att din färdiga trycksak ska belasta miljön så lite som möjligt. Som kund ska du känna dig trygg med att din trycksak produceras med minsta möjliga miljöpåverkan.

Lokal produktion

All vår produktion sker Sverige och i huvudsak i Hyltebruk, där vi producerar din trycksak under trygga förhållanden. Våra medarbetare har en säker arbetsplats och trygga anställningsformer. En lokal produktion ger oss full kontroll över hela tryckprocessen, från materialval till transporter. Det minimerar även onödig frakt.

logo1

Svanenmärkning

Hylte Tryck uppfyller nordiska kriterier för miljömärkning av tryckerier. Svanen-märkningen innebär att vi kan leverera en av de mest miljöanpassade produkterna på marknaden. Genom vår Svanen-märkning ser vi till att minimera vår miljöpåverkan.

Logo2

ISO 14001

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 1997. Certifikatet, som vägleder oss kring miljö-relaterade lagar och krav samt hjälper oss att utveckla vårt miljöarbete, avser reklam- och blankettproduktion omfattande original, repro, tryck och bokbinderi samt lagerhållning.

Logo3

FSC®

Forest Stewardship Council® främjar ett ansvarsfullt bruk av världens skogar och värnar om skogens alla värden; de sociala, de miljömässiga och de ekonomiska. FSC-märkningen innebär att vi kan spåra trycksakerna tillbaka i tiden. Från tryckproduktion till pappersbruket och massatillverkning och slutligen till den skog där träden växte.

Kontakta oss

    Vad är du mest intresserad av?

    Leave a comment