Trygg omvärld

Vi kan inte rädda världen men vi kan göra det bästa vi kan för att bidra och det gör vi. Förutom att vi har miljöcertifikat, ISO 14001 (vi var ett av de första tryckerierna i Sverige med denna certifiering), Svanen och anslutning till FSC, har vi kunskap om hur du kan trycka hållbart och miljövänligt.

Vi har bokbinderi i eget hus och producerar allt inom Sveriges gränser, vilket ger färre transporter, en bättre miljö och framtid. Dessutom har vi nyligen gått över till bergvärme, för att få ner vår energiförbrukning. Och arbetet för en tryggare omvärld fortsätter förstås dagligen.

ISO 14001

Svanenmärkning

Hylte Tryck uppfyller nordiska kriterier för miljömärkning av tryckerier. Svanenmärkningen innebär att vi kan leverera en av de mest miljöanpassade produkterna på marknaden. Genom vår svanenmärkningen ser vi till att minimera vår miljöpåverkan.

ISO 14001

ISO 14001 Certifiering

Sedan 1997 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001. Certifikatet avser reklam- och blankettproduktion omfattande original, repro, tryck och bokbinderi samt lagerhållning.

ISO 14001

FSC®

Forest Stewardship Council® befrämjar ett ansvarsfullt bruk av världens skogar och värnar om skogens alla värden, de sociala, de miljömässiga och de ekonomiska. FSC-märkningen innebär att vi kan spåra trycksakerna tillbaka i tiden. Från tryckproduktion, till pappersbruket och massatillverkning och slutligen till den skog där träden växte.